Skip to main content

Kultura

Praca, która ma znaczenie

P&G pragnie sprawić, aby życie wszystkich ludzi stawało się lepsze —dotyczy to nie tylko pracowników firmy, ale również osób na całym świecie. Od 1 dnia podjęliśmy zobowiązanie do czynienia dobra na rzecz innych - dla naszych pracowników, konsumentów oraz ludzi na całym świecie. Jako członek zespołu P&G, będziesz również wypełniać to zobowiązanie.

Nasze cele są wyraźnie określone. Pragniemy być źródłem dobrych idei oraz stymulować rozwój. Wiemy, że im bardziej się integrujemy i propagujemy poczucie przynależności w naszej firmie, tym większy wpływ P&G może mieć na ludzi, którym służymy, społeczności, w których żyjemy i pracujemy, oraz świat, który nas otacza. To z kolei pomaga nam się rozwijać i budować nasz biznes.

Divider


„To co było dla mnie najważniejsze to znalezienie pracy, W której będę mogła się ciągle rozwijać. znalazłam to w  fabryce P&G w Aleksandrowie.”

Małgorzata

Technik

Divider

Zobacz oferty pracy

Nasz Cel, Wartości i Zasady

NASZ CEL

Będziemy dostarczać najlepsze markowe produkty i usługi, aby poprawić jakość życia konsumentów na całym świecie. Konsumenci, doceniając nasze starania, wyróżnią nas najwyższym poziomem sprzedaży, który przełoży się na zysk i wzrost wartości firmy, co pozwoli odnosić sukcesy naszym pracownikom, udziałowcom i społecznościom, w których żyjemy i pracujemy, dzisiaj i w przyszłości.

NASZE WARTOŚCI

Uczciwość

Przywództwo

Poczucie odpowiedzialności

Pragnienie zwyciężania

Zaufanie

NASZE ZASADY

Do wszystkich odnosimy się z szacunkiem

Interesy firmy i pracownika są nierozłączne

Koncentrujemy się na działaniach strategicznych

Wprowadzanie innowacji to klucz do naszego sukces

Wysoko cenimy profesjonalizm Pracowników

Dążymy do bycia najlepszymi

Nie skupiamy się tylko na sobie, obserwujemy nasze otoczenie

Wzajemna zależność naszym sposobem na życie

Divider

Zaangażowanie

Etyka biznesowa i podejmowanie właściwych decyzji

Prowadzimy działalność w prawie 70 krajach, a w skład naszego portfolio wchodzą jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek, budzących zaufanie i oferujących produkty wysokiej jakości, których używa prawie 5 miliardów ludzi na całym świecie. Służymy konsumentom na całym świecie i jesteśmy również zobowiązani do roli jednej z najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm na świecie.
Marki P&G, pracownicy, oddziały operacyjne i produkcyjne firmy, a także partnerzy współpracują ze sobą, by wprowadzać zmiany na lepsze – zapewniają większą przejrzystość działań, nawiązują partnerstwa, dbają o poszanowanie praw człowieka i odpowiedzialne pozyskiwanie surowców. Jednym zdaniem - podejmują właściwe decyzje.

WPŁYW NA SPOŁECZNOŚĆ

Wpływ na społeczność

Staramy się robić to, co słuszne. Dlatego też nasze działania na rzecz społeczności lokalnych koncentrują się na zapewnianiu ludziom w potrzebie zdrowego rozwoju, warunków odpowiedniej higieny i komfortowych warunków życia.
Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie podstawowych potrzeb, takich jak produkty żywnościowe czy też wywołanie uśmiechu na twarzach dzieci poprzez zakup instrumentów muzycznych albo wspólne sadzenie drzew, zawsze jesteśmy gotowi do pomocy!

RÓŻNORODOŚĆ I PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY

Różnorodość i przynależność do grupy

Konsumenci, którzy na co dzień korzystają z naszych produktów, są tak różnorodni, jak nasz świat. Im bardziej odzwierciedlamy tę różnorodność w fabryce w Aleksandrowie, tym lepiej rozumiemy ich potrzeby i tym lepiej spełnimy ich oczekiwania. Dzięki włączeniu różnorodności w nasze działania, możemy wyprzedzać oczekiwania konsumentów. Zachęcamy naszych pracowników, aby w codziennej pracy wykorzystywali swoje unikalne cechy i dawali z siebie to, co najlepsze. Wierzymy, że uwzględnianie różnych indywidualnych punktów widzenia, wsłuchiwanie się w każdy głos może przynieść wiele pozytywnych zmian. Indywidualny punkt widzenia, różne umiejętności i doświadczenie dają nam jeszcze większą siłę

Równość płci

Nieustannie dążymy do budowania lepszego świata dla nas wszystkich — wewnątrz i na zewnątrz P&G; świata wolnego od uprzedzeń, w którym każdy ma takie samo prawo głosu, a także prawo do bycia reprezentowanym. Świat, w którym każdy jest równy. Zdajemy sobie sprawę, że równość płci przyczynia się do wzmocnienia gospodarek, zdrowszych społeczności i dobrze prosperujących firm.

W fabryce w Aleksandrowie dbamy o to, aby zapewnić równą reprezentację kobiet i mężczyzn. Już w tej chwili w naszej kadrze menadżerskiej kobiety stanowią 50%!

W fabryce aktywnie działa zespół Female Network, którego celem jest wspieranie rozwoju kobiet, zwiększanie świadomości na temat równości płci, a także wspieranie strategii Równości i postaw włączających.

Fabryka P&G w Aleksandrowie ​​​​​​​ propaguje wśród wszystkich pracowników kulturę współodpowiedzialności „Share-the-care” w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem i od roku 2019 prowadzi innowacyjny program umożliwiający obojgu rodzicom sprawowanie takiej opieki. W ramach tego programu ojcowie mają możliwość skorzystania z dodatkowych 6 tygodni płatnego urlopu ojcowskiego. Razem z 2-tygodniowym urlopem gwarantowanym przez Kodeks Pracy oznacza to 8-tygodniowy płatny urlop ojcowski!

ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKOI

Zrównoważone środowisko

Koncepcja zrównoważonego rozwoju środowiska nie jest nowa w P&G. Od dekad jest częścią naszego biznesu. To nasza odpowiedzialność, jak również biznesowa szansa. Pragniemy, aby nikt nie musiał wybierać pomiędzy używanymi i lubianymi dzisiaj produktami, a tym co przyniesie przyszłość.

Zrównoważony rozwój jest wpisany w strategię fabryki w Aleksandrowie. Nieustannie podejmujemy działania, które prowadzą nas do bycia fabryką „ZERO NET”, czyli fabryką, która nie wpływa w negatywny sposób na środowisko, w którym funkcjonuje.

Wróć