Skip to main content

Benefity

i programy pracownicze

Dostęp do benefitów

Pragniemy , by każdy z naszych pracowników czuł się doceniony oraz wiedział, że jesteśmy dumni z tego, że wspólnie możemy działać zmieniając świat!

Nasza firma oferuje dostęp do szerokiego pakietu benefitów. Każde z dodatkowych świadczeń zostało opisane poniżej.

Benefity i programy pracownicze 

Program benefitów zawiera ubezpieczenie na życie, opiekę medyczną, kartę sportową, urlop ojcowski, międzynarodowy plan własności akcji i nie tylko! Poznaj nasze benefity oraz programy pracownicze poniżej.

Opieka medyczna Medicover

Pracodawca oferuje pakiety medyczne w konkurencyjnych cenach, które  mają na celu umożliwić pracownikom i ich rodzinom dostęp do najwyższej jakości usług medycznych.

Usługi medyczne są realizowane przez CENTRA MEDYCZNE MEDICOVER dysponujące nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, laboratoryjnym i medycznym.

Ponadto w ramach wykupionego pakietu oferujemy również opiekę z zakresem stomatologicznym.

Międzynarodowy Plan Własności Akcji

Możliwość inwestowania od 1-5 % pensji miesięcznej brutto pracownika, do którego firma dopłaca połowę i za tę kwotę P&G na giełdzie w Nowym Jorku kupuje akcje P&G w Twoim imieniu.

Pracownik inwestuje od 1% - 5% pensji zasadniczej (są to wkłady podstawowe).

Do każdego zainwestowanego przez pracownika procentu firma dopłaca 50% (są to wkłady firmowe).

Program stypendialny

Każdy pracownik bez względu na rodzaj posiadanej umowy o pracę uprawniony jest do ubiegania się o stypendium dla dziecka własnego, przysposobionego lub pozostającego pod stałą opieką. Program stypendialny przeznaczony jest dla dzieci pracowników w wieku do 26 lat.

Ubezpieczenie na życie

Każdy pracownik może zostać objęty ubezpieczeniem na życie, które gwarantuje ochronę życia i zdrowia oraz zabezpiecza bliskich w trudnych sytuacjach losowych.

Urlop ojcowski

Umożliwienie obojgu rodzicom sprawowania opieki nad dzieckiem i stworzenia każdemu opiekunowi równych szans w czasie realizowania zawodowych zobowiązań.

Długość urlopu wynosi do 8 tygodni, z uwzględnieniem okresu urlopu ojcowskiego gwarantowanego przez kodeks pracy. P&G postanowiło zapewnić swoim pracownikom wsparcie przekraczające zakres aktualnie obowiązującego prawa. Założeniem urlopu ojcowskiego jest wsparcie w okresie stabilizowania się sytuacji rodzinnej i pojawienia się nowych obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem.

Karta sportowa Multisport

Karta MultiSport to karta dla pracowników, którzy chcą korzystać z zajęć sportowych. Umożliwia wejścia do tysięcy siłowni, basenów i innych obiektów sportowych. Dzięki karcie możesz ćwiczyć do woli, ponosząc bardzo niewielkie koszty. Koszt karty jest dofinansowywany w 50% przez pracodawcę.

Sklepik firmowy

Gillette Poland International Sp. z o.o. umożliwia pracownikom skorzystanie ze sklepiku pracowniczego na terenie firmy oraz z elektronicznej wyprzedaży. Produkty można zakupić w preferencyjnych cenach.

Stołówka pracownicza

Aby umożliwić pracownikom Gillette Poland International Sp. Z o.o. spożycie posiłku w trakcie pracy, a także tworzć atmosferę  przyjaznego miejsca pracy i wspierać indywidualną efektywność oraz dobre samopoczucie oferujemy dofinansowanie do posiłków.

Dofinansowanie do posiłków do 175 złotych miesięcznie.

Program Wsparcia Pracowików

Finansowane przez pracodawcę profesjonalne poradnictwo i wsparcie  w kwestiach  psychologicznych, zawodowych, prawnych i finansowych - od codziennych trosk do poważnych problemów zdrowotnych. Do Programu Wsparcia Pracowników możesz zwrócić się z wszelkimi rodzajami problemów wywierających negatywny wpływ na Twoje samopoczucie. Program Wsparcia Pracowników jest całkowicie poufny

Pracowniczy Program Emerytalny

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to zorganizowana przez pracodawcę forma oszczędzania na cele emerytalne pracowników. Pracodawca odprowadza i finansuje na rzecz uczestników składkę podstawową. Celem PPE jest pomnażanie gromadzonych środków z przeznaczeniem na dodatkowe wypłaty na emeryturze.

Składki wpłacane w ramach Programu inwestowane są w subfundusze inwestycyjne zarządzane przez partnera Procter & Gamble w Polsce, firmę Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

Program jubileuszowy

Celem program jest wyrażenie uznania wobec pracowników i podziękowanie im za wieloletnią współpracę poprzez świętowanie jubileuszu pracy zawodowej.

Wróć


P&G Gillette oferuje szeroki pakiet możliwości rozwoju, co bardzo tutaj cenię.

ASIA